Twórcza Grupa Robocza
Open Call:
sierpień 2021 r.


Warsztaty:
październik – grudzień 2021 r.
(3 spotkania)


Konsultacje:
październik – grudzień 2021 r.


Limit miejsc: 15.Twórcza Grupa Robocza to platforma wymiany doświadczeń łącząca kompetencje twórcze, eksperckie i badawcze skierowana (głównie, ale nie tylko) do początkujących krytyków/krytyczek, komentatorów/komentatorek, eseistów/eseistek zainteresowanych relacjami sztuki, technologii oraz kwestii społecznych.

W ramach działalności grupy zaplanowane są warsztaty i konsultacje, gdzie wspólnie będziemy pracować nad publikacjami w tytułach o zasięgu ogólnopolskim. W zależności od kompetencji i  preferencji uczestników teksty będą powstawać w trybie indywidualnym lub grupowym.Prowadzący:Aleksandra SkowrońskaDoktorantka w Katedrze Teatru i Sztuki Mediów pracująca nad rozprawą doktorską dotyczącą sztuki technologicznej i medialnych infrastruktur. Członkini Hat Research Center, współtworząca projekty z przecięcia sztuki, nauki i technologii. Publikowała w czaskultury.pl, „Glissando”, „Magazynie RTV”, „Fragile”. Na co dzień pracuje w Pawilonie (Galeria Miejska Arsenał), gdzie koordynuje komunikację i wspiera dział programowy. Współpracowała z organizacjami pozarządowymi, m.in. Stowarzyszeniem Scena Robocza, Stowarzyszeniem Korporacja Teatralna, Fundacją Malta, Fundacją Edukacji Kulturalnej Ad Arte. Stypendystka Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (2021).


Bartosz Mroczkowski Doktorant w Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu, gdzie zajmuje się tematem konceptualizacji i praktyk ciała w perspektywie posthumanizmu i nowego materializmu we współpracy z Moniką Bakke (2013). Absolwent kierunku filozofia w IF UMK w Toruniu (2011): praca dyplomowa Anty-psychiatria: filozofia i praktyka. Założyciel fundacji i redaktor portalu internetowego „Machina Myśli” (2017). Razem z Krystyną Lamą Szydłowską organizował transdyscyplinarne warsztaty Praktyka kształtowania wiedzy w ruchu. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół poststrukturalizmu i zagadnienia stawania się (Gilleus Deleuze i Felix Guattari), życia w ogóle (zoe), posthumanizmu, feministycznych teorii krytycznych, nowego materializmu, estetyki egzystencji, anty-psychiatrii i szeroko rozumianej cielesności oraz eksperymentów z nią związanych. Współdziała z Fundacją Sens Ruchu (2015), publikował w „Praktyce Teoretycznej”, „Machinie Myśli”, „eCzasKultury” oraz serii naukowej „Scripta” IFK UW. W 2020 roku współpracował z Pawilonem (Galeria Miejska Arsenał) przy serii dyskursywnej Nowe życie, w ramach której prowadził wykłady, moderował dyskusje oraz warsztaty.